شرکت نجار برین پارسیان
ادویه خورشتی
ادویه خورشتی
ادویه خورشتی
ادویه خورشتی

ادویه خورشتی

ادویه خورشتی برند ساکار براساس ذائقه ایرانی برای خورشت هایی که پایه رب دارند , طراخی شده است. کاربرد آن برای خورشت هایی از قبیل خورشت قیمه , خورشت قیمه بادمجان و خورشت خلال است.

توضیحات محصول

دسته بندی

ادویه ایرانی