شرکت نجار برین پارسیان

محصولات
ادویه ایرانی
ادویه جوجه کبابی تند
ادویه جوجه کبابی تند
ادویه جوجه کبابی تند
ادویه جوجه کبابی تند
ادویه جوجه کبابی تند

ادویه جوجه کبابی تند

اگر تند خور و طرفدار فلفل هستید با ادویه جوجه کبابی تند ساکار, هر نوع از جوجه کباب , بال کبابی, کتف و پاچین را به طعمی آتشین تبدیل کنید.

توضیحات محصول

دسته بندی

ادویه ایرانی